"Legion Post" — Słownik kolokacji angielskich

Legion Post kolokacja
Popularniejsza odmiana: Legion post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Legion Poczta
  1. legion rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It often covers a specific city, county, or American Legion post.

    Podobne kolokacje: