BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"Legion post" — Słownik kolokacji angielskich

Legion post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta legionu
  1. legion rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It often covers a specific city, county, or American Legion post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo