"post titled" — Słownik kolokacji angielskich

post titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta zatytułowała
  1. title czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Loudon sparked some controversy when in December 2005 his blog featured a post titled "Himmler and Benson-Pope; Spot the Difference?"

    Podobne kolokacje: