"post indicates" — Słownik kolokacji angielskich

post indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko wskazuje
  1. post rzeczownik + indicate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The picture and caption included in the post indicated that the film is now in the post-production stage.

    Podobne kolokacje: