"make posts" — Słownik kolokacji angielskich

make posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki poczty
  1. make czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I realize it must have taken some courage to make a first post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo