"make posts" — Słownik kolokacji angielskich

make posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki poczty
  1. make czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you want to make other posts, you'll have to use Mail.

    Podobne kolokacje: