"give posts" — Słownik kolokacji angielskich

give posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: give the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj poczty
  1. give czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was given the post in 1995, six years after joining the institute.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo