"desert one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

desert one's posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: desert one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pustynia czyjś poczty
  1. desert czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No one was sure whether he had simply deserted his post.

    Podobne kolokacje: