"post created" — Słownik kolokacji angielskich

post created kolokacja
Popularniejsza odmiana: post is created
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko wywołało
  1. create czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of May 2013, 75.8 million posts were created on the site each day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo