KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"post is created" — Słownik kolokacji angielskich

post is created kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta jest utworzona
  1. create czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As of May 2013, 75.8 million posts were created on the site each day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo