"desert one's post" — Słownik kolokacji angielskich

desert one's post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pustynia czyjś poczta
  1. desert czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No one was sure whether he had simply deserted his post.

    Podobne kolokacje: