"leave one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś poczty
  1. leave czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He left the post at the end of the 2009-10 season.

    Podobne kolokacje: