"remove from one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: remove from one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuwać czyjś poczty
  1. remove czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was removed from his post less than 7 months later.

    Podobne kolokacje:

podobne do "remove from one's posts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "remove from one's posts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne