"dismiss from one's post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dismiss from one's post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"dismiss from one's post" — Słownik kolokacji angielskich

dismiss from one's post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać czyjś poczta
  1. dismiss czasownik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a result, he was dismissed from his post and forced into exile.

    Podobne kolokacje: