"resign one's posts" — Słownik kolokacji angielskich

resign one's posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: resign one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rezygnować czyjś poczty
  1. resign czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He resigned his post, without so much as a by your leave and.

podobne do "resign one's posts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "resign one's posts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne