"resign from this post" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: resign from one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj z tej poczty
  1. resign czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He will resign from his post as of May 1.

    Podobne kolokacje:

podobne do "resign from this post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "resign from this post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne