"post is abandoned" — Słownik kolokacji angielskich

post is abandoned kolokacja
Popularniejsza odmiana: abandon one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta jest opuszczona
  1. abandon czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The post began as a military camp in 1864, but was abandoned.

    Podobne kolokacje: