"warta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "warta" po polsku

warta

rzeczownik
 1. watch , *****
  • warta, czaty, wachta [policzalny lub niepoliczalny]
   Not even a fly will sneak in on my watch! (Nawet mucha nie przekradnie się na mojej warcie!)
   He was attacked on your watch, you're responsible for this. (On został zaatakowany na twojej warcie, jesteś za to odpowiedzialny.)
   While we were sleeping, Tom was on watch. (Podczas gdy my spaliśmy, Tom stał na czatach.)
 2. picket
 3. sentry
 4. sentinel
 5. guard duty , sentry duty , sentry go , sentry-go  
 6. picquet
przymiotnik
 1. worthy *
  • godzien, wart, zasługujący (na coś)
   This topic is worthy of note. (Ten temat jest godny uwagi.)
   Heroes are worthy of admiration. (Bohaterzy są godni podziwu.)
   His bravery was worthy of praise. (Jego męstwo było warte pochwały.)
 1. be worth something *** , be worth doing something
  • być godzien czegoś, być wart czegoś
   He was always a scum, he's not worth crying. (On zawsze był łajdakiem, nie jest wart płaczu.)
   Don't cry, he's not worth it. (Nie płacz, on nie jest tego wart.)

"warta" — Słownik kolokacji angielskich

guard duty kolokacja
 1. guard rzeczownik + duty rzeczownik = warta
  Bardzo silna kolokacja

  I know how they usually work guard duty in the military.

  Podobne kolokacje:
sentry duty kolokacja
 1. sentry rzeczownik + duty rzeczownik = warta
  Zwykła kolokacja

  I won't be able to spare engineers for sentry duty once we begin.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo