ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"guard post" — Słownik kolokacji angielskich

guard post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posterunek strażnika
  1. guard rzeczownik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now Ann came across a guard post with no one at it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo