"guard tower" — Słownik kolokacji angielskich

guard tower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieża strażnika
  1. guard rzeczownik + tower rzeczownik
    Silna kolokacja

    Or you see him on the yard, watching the guard towers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo