"office tower" — Słownik kolokacji angielskich

office tower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieża biurowa
  1. office rzeczownik + tower rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many of these office towers will be here long after the culture has changed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo