KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"urzędowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urzędowy" po polsku

urzędowy

przymiotnik
 1. formal , ***
  • urzędowy (np. język)
   There are four formal languages in Switzerland. (W Szwajcarii są cztery języki urzędowe.)
   English is a formal language in Australia. (Angielski jest językiem urzędowym w Australii.)
 2. official *****  
  This sounds like some official jargon. (To brzmi jak jakiś urzędowy żargon.)
  I got an official letter and I'm too scared to open it. (Dostałem urzędowy list i boję się go otworzyć.)

powered by  eTutor logo