"zwłaszcza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwłaszcza" po polsku

zwłaszcza

przysłówek
 1. especially ***** , esp. (skrót)
  • zwłaszcza, szczególnie
   I shouldn't have left him alone, especially after last night. (Nie powinnam była zostawiać go samego, szczególnie po ostatnim wieczorze.)
   Everyone, especially you, must remember this rule. (Każdy, szczególnie ty, musi zapamiętać tę zasadę.)
   You should come quickly to take your calls, especially at night. (Powinnaś przychodzić szybko, żeby odbierać telefony, zwłaszcza w nocy.)
   link synonim: particularly
 2. in particular ***
  • w szczególności, zwłaszcza
   He wanted to see the pyramids in particular. (On chciał zobaczyć zwłaszcza piramidy.)
   Our scientists work on new technologies in particular. (Nasi naukowcy pracują w szczególności nad nowymi technologiami.)
   What do you like to eat in particular? (Co lubisz jeść w szczególności?)
 3. chiefly
  • zwłaszcza, głównie
   My dad is fond of Italian dishes, chiefly spaghetti. (Mój tata bardzo lubi włoskie dania, zwłaszcza spaghetti.)
   Fruit consist chiefly of water. (Owoce składają się głównie z wody.)
   The majority of the group, chiefly boys, disagreed with the idea to go to a museum. (Większość grupy, zwłaszcza chłopcy, nie zgodzili się z pomysłem, żeby pójść do muzeum.)
   These articles are chiefly on current events. (Te artykuły są głównie o obecnych wydarzeniach.)
   link synonimy: mainly, predominantly
 4. notably * , most notably
 5. not least
 6. specially *

Powiązane zwroty — "zwłaszcza"

rzeczownik
kobieta (zwłaszcza rozwiązła) = baggage
dom (zwłaszcza w południowych Stanach Zjednoczonych) = casa
postać (specyficzna sylwetka, zwłaszcza taka, którą niewyraźnie widać) = figure
mistrz (zwłaszcza o muzyku) = maestro
kwiat (zwłaszcza róża) = gul
współlokator (zwłaszcza w akademiku) = roommate , także: room-mate
skarb (zwłaszcza odnaleziony przypadkiem w ziemi i nie mający właściciela) = treasure trove
pies (zwłaszcza taki, który dużo szczeka) = barker
profesjonalista (zwłaszcza biznesmen) = suit
pub (zwłaszcza w południowych Stanach Zjednoczonych) = cantina
faul (zwłaszcza w bilardzie) = scratch
milczek (zwłaszcza osoba, która potrafi dotrzymać tajemnicy) = clam
dostrzeganie (zwłaszcza z daleka) = sighting
wybrzeże (zwłaszcza o dużych przypływach i odpływach) = tidewater
śpiwór (zwłaszcza wojskowy) = maggot
wieśniak (zwłaszcza mieszkający daleko w lasach lub górach) = hillbilly , hilljack
strażnik (zwłaszcza statku) = watchkeeper
koks (zwłaszcza o młodym chłopaku; stosowane przez osoby, które nie lubią sportu) = jock
nowojorczyk (zwłaszcza z Mannhattanu) = knickerbocker , knick (skrót)
nauczyciel akademicki (zwłaszcza w Oxfordzie i Cambridge) = don
przyjaciółka (zwłaszcza na południowym-zachodzie Stanów Zjednoczonych) = amiga
phrasal verb
stać się (zwłaszcza niespodziewanie) = come about
czasownik
dostrzegać (zwłaszcza z daleka) = sight
pluskać (o wodzie, zwłaszcza fontannie) = bubble
pędzić (zwłaszcza o pojeździe) = career British English , careen American English
ustrzelić (zwłaszcza z bliska) = pot
wyłudzić (zwłaszcza papierosy) = bot
uszkodzić lub wybić biodro (zwłaszcza zwierzętom hodowlanym) = hip
schlebiać (zwłaszcza sobie) = conceit
nosić przy sobie (zwłaszcza broń) = pack
przysłówek
przymiotnik
podstępny (o osobie lub czyimś działaniu; zwłaszcza w rozumieniu używania przekonującej mowy, która ma na celu zmanipulować kogoś) = slick

powered by  eTutor logo