BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"rzeczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzeczy" po polsku

rzeczy

ADJECTIVES FOR CLOTHES
rzeczownik
 1. things British English ***** , stuff American English ****
  • rzeczy, ciuchy, ubrania
   Where can I put my stuff? (Gdzie mogę położyć swoje rzeczy?)
   I've got some stuff you could borrow. (Mam trochę ciuchów które mógłbyś pożyczyć.)
   Take your stuff out of my apartment. (Zabierz swoje rzeczy z mojego mieszkania.)
   We had an argument and I threw her stuff away. (Pokłóciliśmy się i wyrzuciłem jej rzeczy.)
 2. stuff ****
  • rzeczy (szczególnie, gdy mówimy o różnych rzeczach lub przedmiotach, których nazw nie znamy) informal [UNCOUNTABLE]
   Put your stuff on the top of those boxes. (Połóż swoje rzeczy na tamtych pudełkach.)
   I don't know how to do this stuff. (Nie wiem jak się robi te rzeczy.)
   There's a lot of stuff this report is missing. (Jest mnóstwo rzeczy, których brakuje w tym raporcie.)
  • rzeczy, sprawy (w odniesieniu do czegoś abstrakcyjnego) informal [UNCOUNTABLE]
   I'm not interested in that stuff. (Nie jestem zainteresowany tymi sprawami.)
   You'll understand these stuff when you are older. (Zrozumiesz te sprawy jak będziesz starszy.)
 3. gear ***
rzeczownik
 1. thing *****
  • sprawa, kwestia, rzecz (np. do załatwienia) [COUNTABLE]
   I have so many things to do and so little time. (Mam tyle spraw do załatwienia i tak mało czasu.)
   You should take care of this thing before you go home. (Powinieneś zająć się tą sprawą, zanim pójdziesz do domu.)
   I'll tell you one more thing. (Powiem ci jeszcze jedną rzecz.)
  • rzecz, obiekt [COUNTABLE]
   Who does this thing belong to? (Do kogo należy ta rzecz?)
   These things are in my way. (Te rzeczy mi przeszkadzają.)
 2. item ****
  • rzecz, artykuł, przedmiot [COUNTABLE]
   The item I loved the most was the pink teddy bear. (Rzeczą, która podobała mi się najbardziej, był różowy miś.)
   We sent you the item that you ordered. (Wysłaliśmy panu artykuł, który pan zamówił.)
 3. article ****
  • przedmiot, rzecz, artykuł [COUNTABLE]
   I need to buy some stationery articles to school. (Muszę kupić kilka artykułów papierniczych do szkoły.)
   I bought some necessary articles to my office. (Kupiłem trochę potrzebnych rzeczy do mojego biura.)
 4. business ***** , także: bidness American English dialect
  • sprawa, rzecz (np. coś, co należy przedyskutować lub załatwić) [COUNTABLE]
   We have one more business we have to address. (Mamy jeszcze jedną sprawę, do której trzeba się odnieść.)
   Let's discuss that business before we close the meeting. (Przedyskutujmy tę sprawę, zanim skończymy spotkanie.)
 5. res latin
 6. thang
 7. ditty
 8. whatsis informal , także: whoosis , także: whosis

Powiązane zwroty — "rzeczy"

rzeczownik
oko (sposób widzenia, spostrzegania rzeczy) = eye
trójka (osób, rzeczy) = trio +1 znaczenie
związek (rzeczy ze sobą) = relationship
stan (rzeczy) = status
właściciel (np. rzeczy, firmy, domu) = owner
zamiana (z jednej rzeczy na inną) = change
rzeczywistość = reality +3 znaczenia
sukces (o osobie lub rzeczy) = hit
lista (rzeczy do zrobienia) = checklist
seria (kilka rzeczy tego samego rodzaju) = series
spadek (rzeczy lub pieniądze odziedziczone po kimś) = inheritance
poczet (duża grupa podobnych rzeczy) = galaxy
fasada (człowieka, rzeczy) = facade , także: façade
synteza (kombinacja różnych rzeczy) = synthesis
pranie (rzeczy, które będą prane, są prane lub właśnie zostały wyprane) = laundry
dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych) = wit
biuro (np. rzeczy znalezionych, itp.) = office
zabezpieczenie (przed uderzeniem jednej rzeczy o drugą) = cushion
podobieństwo (do osoby bądź rzeczy) = semblance
rodzaj (np. osoby, rzeczy) = breed
rozczarowanie (rzecz, która rozczarowuje, np. film, przyjaciel) = disappointment
wyliczenie (rzeczy, faktów) = recitation
gromada (rzeczy) = throng +1 znaczenie
zmienianie (rzeczy na inną) = switching
odpad (rzecz z defektem) = cull
porzucenie (rzeczy) = dereliction
niewiadoma (rzecz, o której niewiele wiadomo) = unknown quantity
zaimek
to (używane jako zaimek, kiedy wiadomo o jakiej rzeczy mowa) = one
czasownik
łączyć (dwie różne rzeczy) = relate
wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna) = demand
przyłączać (fizycznie dwie rzeczy) = connect
zmieniać (rzecz na inną) = switch
włączyć (inne osoby, rzeczy lub miejsca) = extend
wyliczać (rzeczy, fakty) = recite
rozrzucać (rzeczy) = scatter
odnowić (rzecz, miejsce) = rejuvenate
inne
wszystko co (spośród jakichś rzeczy) = whatever , także: whatevs slang , także: whatev slang
określnik
niewiele (np. rzeczy, osób) = few
przymiotnik
specyficzny (o pojedynczej rzeczy) = specific , specif. (skrót)
klasyczny (typowy dla konkretnej rzeczy lub sytuacji) = classical , classic
szczodry (o rzeczy) = generous
wytrzymały (o rzeczy) = sturdy
rzeczowy = substantive +9 znaczeń
inne
przysłówek
szeroko (dotycząc wielu rzeczy lub przedmiotów) = broadly
rzeczowo = profoundly +6 znaczeń

powered by  eTutor logo