BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozczarowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozczarowanie" po polsku

rozczarowanie

rzeczownik
 1. disappointment **
  • rozczarowanie, zawód (o uczuciu) [niepoliczalny]
   I felt disappointment at this movie. (Czułem rozczarowanie tym filmem.)
   When I saw the house, I couldn't hide my disappointment. (Gdy zobaczyłam dom, nie mogłam ukryć rozczarowania.)
  • rozczarowanie (rzecz, która rozczarowuje, np. film, przyjaciel) [policzalny]
   I don't want to be a disappointment to you. (Nie chcę być dla ciebie rozczarowaniem.)
 2. chagrin oficjalnie
  • rozgoryczenie, rozczarowanie [niepoliczalny]
   To her chagrin, they forgot about her birthday. (Ku jej rozczarowaniu, oni zapomnieli o jej urodzinach.)
 3. letdown
 4. disenchantment
 5. bummer ,
  • zawód, rozczarowanie potocznie
   He didn't come? What a bummer. (Nie przyszedł? Co za zawód.)
 6. anticlimax
 7. disillusion , disillusionment  
 8. non-event , nonevent
 9. comedown
 10. disillusioning  
 11. chagrining , także: chagrinning
 12. disenchanting
 13. dejectedness
 14. bringdown    AmE
 15. nonhappening
idiom
 1. all sizzle and no steak
czasownik
 1. disappoint *
  • rozczarować, zawieść (kogoś)
   I don't want to disappoint you, but he didn't come. (Nie chcę Cię rozczarować, ale on się nie zjawił.)
 2. chagrin  
 3. disillusion  
 4. disenchant

powered by  eTutor logo