PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"niezadowolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezadowolenie" po polsku

niezadowolenie

rzeczownik
 1. dissatisfaction *   [UNCOUNTABLE]
  I have to express my dissatisfaction with your service. (Muszę wyrazić moje niezadowolenie z waszej usługi.)
  He expressed his dissatisfaction by leaving the meeting. (On wyraził swoje niezadowolenie opuszczając spotkanie.)
 2. discontent , discontentment   [UNCOUNTABLE]
  Their policy has been a cause of major discontent. (Ich polityka jest powodem znacznego niezadowolenia.)
  Many customers voiced their discontent on the quality of service. (Wielu klientów wyraziło swoje niezadowolenie z jakości usług.)
 3. displeasure   [UNCOUNTABLE]
 4. disaffection
 5. sourness
 6. discontentedness  
 7. disgruntlement
 8. dejectedness
czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. suffice
 4. accommodate **
 5. gladden , glad literary ***   [TRANSITIVE]
 6. appay old use , apay old use
 7. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [TRANSITIVE]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself  

powered by  eTutor logo