"niewiele" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewiele" po polsku

niewiele

określnik
 1. few *****
  • mało, niewiele (np. rzeczy, osób)
   There are few movies he hasn't seen. (Jest niewiele filmów, których on nie widział.)
   Few people came to the party. (Na imprezę przyszło niewiele osób.)
   przeciwieństwo: many
   important nie mylić z: a few
   zobacz także: less, too few
 2. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • mało, niewiele (np. pieniędzy, czasu)
   I've got little money. (Mam mało pieniędzy.)
   He's got little time. (On ma niewiele czasu.)
   I have little patience for noisy neighbours. (Mam niewiele cierpliwości do hałaśliwych sąsiadów.)
przysłówek
 1. scarcely *
  • niewiele, prawie wcale
   You've scarcely changed! (Prawie wcale się nie zmieniłeś!)
   link synonim: hardly
 2. scant
  • niewiele, mało
   We paid scant attention to him. (Poświęciliśmy mu mało uwagi.)
 3. jimply
zaimek
 1. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • mało, niewiele
   I did very little today. (Zrobiłam dzisiaj bardzo niewiele.)
   I have little patience for incompetent people. (Mam mało cierpliwości do niekompetentnych ludzi.)
 1. half a dozen
  • niewiele, kilka (np. osób, rzeczy)
rzeczownik
 1. beans **
  • prawie nic, niewiele, praktycznie nic slang
   "How much did he pay you?" "Beans." ("Ile ci zapłacił?" "Prawie nic.")
   "How much have you eaten?" "Beans." ("Jak dużo zjadłeś?" "Niewiele.")

Powiązane zwroty — "niewiele"

phrasal verb
zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu) = get something in , także: get in something
wykombinować coś (mając niewiele środków) = scare something up
przysłówek
inne
wiele = a dozen potocznie +1 znaczenie
inne
określnik
wiele = a million and one +1 znaczenie
rzeczownik
idiom
liczebnik
przymiotnik
powierzchniowy (zlokalizowany lub występujący na powierzchni lub niewiele ponad powierzchnią ziemi) = subaerial
czasownik

powered by  eTutor logo