"wytrzymały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytrzymały" po polsku

wytrzymały

przymiotnik
 1. tough **** , także: teugh Scottish English
  • wytrzymały, trwały (np. materiał)
   My phone is tough, it won't break. (Mój telefon jest wytrzymały, nie zepsuje się.)
   Oak wood is very tough. (Drewno dębowe jest bardzo trwałe.)
 2. sturdy , *
  • o silnej budowie, wytrzymały (o rzeczy)
   This hammer is very sturdy. (Ten młotek jest bardzo wytrzymały.)
   My shoes are sturdy, I've been wearing them for 5 years. (Moje buty są wytrzymałe, noszę je od 5 lat.)
   link synonim: rugged
 3. resistant *
 4. resilient
  • odporny, wytrzymały (o osobie)
   Despite enormous suffering, the patient remained resilient. (Pomimo ogromnego cierpienia, pacjent pozostał odporny.)
   He seems to be resilient to pain. (On wydaje się być wytrzymały na ból.)
 5. durable *
  • trwały, wytrzymały
   lasting for a long time
 6. tolerant
 7. heavy-duty , severe duty
 8. rugged * , także: ruggish
 9. long-suffering
  • mający anielską cierpliwość, wytrzymały
   He has a long-suffering wife who tolerates his excesses. (On ma mającą anielską cierpliwość żonę, która toleruje jego wybryki.)
 10. tenacious
 11. high-impact
 12. refractory
 13. renitent
 14. long-wearing
czasownik
 1. stand *****
  • znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
   I can't stand this any longer! (Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej!)
   I can't stand you! (Nie mogę cię znieść!)
   She can't stand it anymore. (Ona nie może już tego wytrzymać.)
   link synonim: bear
 2. bear , ****
 3. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [przechodni]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
  • przetrwać, wytrzymać [nieprzechodni]
   No matter what happens, we will endure. (Nieważne, co się stanie, przetrwamy.)
 1. take it ***
  • znosić, cierpieć, wytrzymać potocznie
   He's so rude, I can't take it! (On jest taki nieuprzejmy, nie mogę tego znieść!)
   The atmosphere at home was awful. I couldn't take it. (Atmosfera w domu była okropna. Nie mogłem tego wytrzymać.)
phrasal verb
 1. hang in *
 2. put up with
czasownik
 1. last , *****
 2. withstand *
 3. sustain **
 4. abide *
phrasal verb
 1. stand up ***

powered by  eTutor logo