"wysokość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysokość" po polsku

wysokość

Height comparison of buildings in ...
rzeczownik
 1. height *** , ht. (skrót)
  • wysokość [policzalny lub niepoliczalny]
   In this part of the city houses have different height. (W tej części miasta domy mają inną wysokość.)
   What's the height of the fence? (Jaka jest wysokość płotu?)
  • wysokość (wysoko położone miejsce) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   It's not easy to get rid of the fear of heights. (Niełatwo jest pozbyć się lęku wysokości.)
 2. altitude *
  • wysokość (względem czegoś; szczególnie wysokość nad poziomem morza)
   If we increased our altitude, this would go a lot faster. (Gdybyśmy zwiększyli wysokość, poszłoby to o wiele szybciej.)
   Because of the fog's resistance I began to lose altitude. (Z powodu oporu, jaki stwarzała mgła, zacząłem tracić wysokość.)
 3. elevation * , el. (skrót) ***
  • wysokość (nad poziomem morza)
   What is the elevation of Mount Everest? (Jaka jest wysokość Mount Everest?)
 4. highness
 5. tallness  
 6. loftiness
czasownik
 1. stand *****   oficjalnie [nieprzechodni]
  This building stands 200 m. (Ten budynek ma 200 m wysokości.)
  This basketball player stands 7 ft tall. (Ten koszykarz ma 7 stóp wzrostu.)
 1. Your Highness

Powiązane zwroty — "wysokość"

przymiotnik
wysoki = high +12 znaczeń
wyższy = upper +1 znaczenie
zawrotny (np. wysokość, prędkość) = dizzy
wysokościowy = altitude +2 znaczenia
przysłówek
wysoko = high +2 znaczenia
wysoce = highly +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo