"Jego Wysokość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Jego Wysokość" po polsku

Jego Wysokość

rzeczownik
 1. His Majesty  
Height comparison of buildings in ...
rzeczownik
 1. height *** , ht. (skrót)
 2. altitude *
  • wysokość (względem czegoś; szczególnie wysokość nad poziomem morza)
   If we increased our altitude, this would go a lot faster. (Pójdzie nam o wiele szybciej, jeśli zwiększymy wysokość.)
   Because of the fog's resistance I began to lose altitude. (Z powodu oporu, jaki stwarzała mgła, zacząłem tracić wysokość.)
 3. elevation * , el. (skrót) ***
  • wysokość (nad poziomem morza)
   What is the elevation of Mount Everest? (Jaka jest wysokość Mount Everest?)
 4. highness
 5. tallness  
 6. loftiness
czasownik
 1. stand *****   formal [INTRANSITIVE]
  This building stands 200 m. (Ten budynek ma 200 m wysokości.)
  This basketball player stands 7 ft tall. (Ten koszykarz ma 7 stóp wzrostu.)
 1. Your Highness

Powiązane zwroty — "Jego Wysokość"

przymiotnik
wysoki = high +12 znaczeń
wyższy = upper +1 znaczenie
wysokościowy = altitude +2 znaczenia
przysłówek
wysoko = high +2 znaczenia
wysoce = highly +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
rzeczownik

powered by  eTutor logo