BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"doświadczać czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doświadczać czegoś" po polsku

doświadczać czegoś

phrasal verb
 1. go to something *****  
  You should go to some real problems to understand me. (Powinieneś doświadczyć prawdziwych problemów, żeby móc mnie zrozumieć.)
  If you want to go to an amazing adventure, come with me! (Jeśli chcesz doświadczyć niesamowitej przygody, jedź ze mną!)
 2. be in for something **
czasownik
 1. experience *****
  • doświadczać, przeżywać (coś) [TRANSITIVE]
   She experienced a lot of difficulty in obtaining a loan. (Ona doświadczyła sporo trudności przy zaciąganiu pożyczki.)
   It was the best day in my life that I'd ever experienced. (To był najlepszy dzień w moim życiu, jaki kiedykolwiek przeżyłem.)
   Many young people will experience problems at this stage. (Wiele młodych osób doświadczy problemów na tym etapie.)
   I would like to experience something extraordinary. (Chciałbym doświadczyć czegoś wyjątkowego.)
 2. suffer ****
  • cierpieć, doświadczać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He often suffers from headaches. (On często cierpi na bóle głowy.)
   Many companies suffered financially during the last economic crisis. (Wiele firm ucierpiało finansowo w czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego.)
   Jane suffers a lot of pain in her leg. (Jane bardzo cierpi na mocny ból nogi.)
 3. feel *****
 4. know , ***** , ken (skrót) Scottish English dialect **
  • doświadczać, zaznawać [TRANSITIVE]
   I knew a lot of poverty in my life. (Doświadczyłem wiele biedy w swoim życiu.)
   I have never known love. (Nigdy nie zaznałem miłości.)
   The poor child has never known family. (To biedne dziecko nigdy nie doświadczyło rodziny.)
 5. have *****   [TRANSITIVE]
  I had too many bad things in my life. (Doświadczyłem zbyt wielu złych rzeczy w moim życiu.)
 6. witness ***
  • doświadczać (np. zmiany systemu politycznego) [TRANSITIVE]
   I have witnessed the fall of the Berlin Wall. (Doświadczyłem upadku muru Berlińskiego.)
   Have you witnessed the financial crisis? (Czy doświadczyłaś kryzysu finansowego?)
 7. encounter *** , także: incounter old use
  • natrafiać (np. na opór), doświadczać, stawać wobec (np. nowego doświadczenia) [TRANSITIVE]
   Motherhood forced me to encounter new experiences. (Macierzyństwo zmusiło mnie do stanięcia wobec nowych doświadczeń.)
   The policemen encountered strong resilience of the strikers. (Policjanci natrafili na silny opór strajkujących.)
 8. expose ***   [TRANSITIVE]
  He has exposed many different things while being in space. (On doświadczył wielu różnych rzeczy, będąc w kosmosie.)
 9. get *****
  • mieć, doświadczać (np. dużo czasu, za mało ćwiczeń fizycznych) [TRANSITIVE]
   He gets plenty of time when he leaves work earlier. (On ma dużo czasu, gdy wychodzi z pracy wcześniej.)
 10. take *****
 11. see *****   [TRANSITIVE]
  I have seen a lot. (Wiele doświadczyłem.)
  Marilyn Monroe saw fame and pain. (Marilyn Monroe doświadczyła sławy i cierpienia.)
phrasal verb
 1. put somebody through something
czasownik
 1. batter **

Powiązane zwroty — "doświadczać czegoś"

czasownik
kosztować (doświadczać) = cost
rzeczownik
przymiotnik
doświadczony = experienced +10 znaczeń
doświadczalny = experimental +1 znaczenie
inne
przysłówek

powered by  eTutor logo