BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"experienced" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "experienced" po angielsku

experienced **

przymiotnik
 1. doświadczony
  They're looking for an experienced person for this position. (Oni szukają doświadczonej osoby na to stanowisko.)
  My father is an experienced driver. (Mój ojciec jest doświadczonym kierowcą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności) [UNCOUNTABLE]
  Do you have any work experience? (Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?)
  She has three years of experience in marketing. (Ona ma trzy lata doświadczenia w marketingu.)
  In this job I have gained lots of experience. (W tej pracy zdobyłem sporo doświadczenia.)
  zobacz także: background
 2. doświadczenie życiowe, wiedza o życiu [UNCOUNTABLE]
  I know from experience that this bus is always late. (Wiem z doświadczenia, że ten autobus jest zawsze spóźniony.)
  In my experience, I know that words can hurt. (Z mojego doświadczenia wiem, że słowa mogą ranić.)
 3. przeżycie, doznanie, doświadczenie, przygoda (zdarzenie) [COUNTABLE]
  $200 is pretty expensive, but I think it will be an experience of a lifetime. ($200 to trochę drogo, ale myślę, że to będzie doświadczenie życia.)
  It was an amazing experience, I want to do it again! (To było niesamowite przeżycie, chcę to zrobić jeszcze raz!)
  zobacz także: adventure

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. doświadczać, przeżywać (coś) [TRANSITIVE]
  She experienced a lot of difficulty in obtaining a loan. (Ona doświadczyła sporo trudności przy zaciąganiu pożyczki.)
  It was the best day in my life that I'd ever experienced. (To był najlepszy dzień w moim życiu, jaki kiedykolwiek przeżyłem.)
  Many young people will experience problems at this stage. (Wiele młodych osób doświadczy problemów na tym etapie.)
  I would like to experience something extraordinary. (Chciałbym doświadczyć czegoś wyjątkowego.)
 2. doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [TRANSITIVE]
  He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
  You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
  zobacz także: feel

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo