TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"doświadczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doświadczenie" po polsku

doświadczenie

rzeczownik
 1. experience *****
  • doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności) [niepoliczalny]
   Do you have any work experience? (Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?)
   She has three years of experience in marketing. (Ona ma trzy lata doświadczenia w marketingu.)
   In this job I have gained lots of experience. (W tej pracy zdobyłem sporo doświadczenia.)
   zobacz także: background
  • przeżycie, doznanie, doświadczenie, przygoda (zdarzenie) [policzalny]
   $200 is pretty expensive, but I think it will be an experience of a lifetime. ($200 to trochę drogo, ale myślę, że to będzie doświadczenie życia.)
   It was an amazing experience, I want to do it again! (To było niesamowite przeżycie, chcę to zrobić jeszcze raz!)
   zobacz także: adventure
 2. lesson ***
  • nauczka, doświadczenie, lekcja [policzalny]
   It had been a long and hard lesson for him. (To było dla niego długie i trudne doświadczenie.)
   The 20th century has been a lesson about how not to be. (Dwudziesty wiek to nauczka jakimi nie być.)
   Let us hope it will be a lesson to him. (Miejmy nadzieję, że to będzie dla niego nauczka.)
 3. witnessing
  • doświadczenie (np. zmiany systemu politycznego)
 4. seeing *  
obrazek do "suffer" po polsku
czasownik
 1. experience *****
  • doświadczać, przeżywać (coś) [przechodni]
   She experienced a lot of difficulty in obtaining a loan. (Ona doświadczyła sporo trudności przy zaciąganiu pożyczki.)
   It was the best day in my life that I'd ever experienced. (To był najlepszy dzień w moim życiu, jaki kiedykolwiek przeżyłem.)
   Many young people will experience problems at this stage. (Wiele młodych osób doświadczy problemów na tym etapie.)
   I would like to experience something extraordinary. (Chciałbym doświadczyć czegoś wyjątkowego.)
 2. suffer ****
  • cierpieć, doświadczać [przechodni/nieprzechodni]
   He often suffers from headaches. (On często cierpi na bóle głowy.)
   Many companies suffered financially during the last economic crisis. (Wiele firm ucierpiało finansowo w czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego.)
   Jane suffers a lot of pain in her leg. (Jane bardzo cierpi na mocny ból nogi.)
 3. feel *****
 4. know , ***** , ken (skrót) ScoE dialekt **
  • doświadczać, zaznawać [przechodni]
   I knew a lot of poverty in my life. (Doświadczyłem wiele biedy w swoim życiu.)
   I have never known love. (Nigdy nie zaznałem miłości.)
   The poor child has never known family. (To biedne dziecko nigdy nie doświadczyło rodziny.)
 5. have *****   [przechodni]
  I had too many bad things in my life. (Doświadczyłem zbyt wielu złych rzeczy w moim życiu.)
 6. witness ***
  • doświadczać (np. zmiany systemu politycznego) [przechodni]
   I have witnessed the fall of the Berlin Wall. (Doświadczyłem upadku muru Berlińskiego.)
   Have you witnessed the financial crisis? (Czy doświadczyłaś kryzysu finansowego?)
 7. encounter *** , także: incounter dawne użycie
  • natrafiać (np. na opór), doświadczać, stawać wobec (np. nowego doświadczenia) [przechodni]
   Motherhood forced me to encounter new experiences. (Macierzyństwo zmusiło mnie do stanięcia wobec nowych doświadczeń.)
   The policemen encountered strong resilience of the strikers. (Policjanci natrafili na silny opór strajkujących.)
 8. expose ***   [przechodni]
  He has exposed many different things while being in space. (On doświadczył wielu różnych rzeczy, będąc w kosmosie.)
 9. get *****
  • mieć, doświadczać (np. dużo czasu, za mało ćwiczeń fizycznych) [przechodni]
   He gets plenty of time when he leaves work earlier. (On ma dużo czasu, gdy wychodzi z pracy wcześniej.)
 10. take *****
 11. see *****   [przechodni]
  I have seen a lot. (Wiele doświadczyłem.)
  Marilyn Monroe saw fame and pain. (Marilyn Monroe doświadczyła sławy i cierpienia.)
phrasal verb
 1. go to something *****  
  You should go to some real problems to understand me. (Powinieneś doświadczyć prawdziwych problemów, żeby móc mnie zrozumieć.)
  If you want to go to an amazing adventure, come with me! (Jeśli chcesz doświadczyć niesamowitej przygody, jedź ze mną!)
 2. be in for something **
czasownik
 1. batter **
phrasal verb
 1. put somebody through something
idiom
 1. see the elephant AmE

Powiązane zwroty — "doświadczenie"

rzeczownik
przymiotnik
doświadczony = experienced +10 znaczeń
nieprzyjemny (np. doświadczenie) = painful +1 znaczenie
doświadczalny = experimental +1 znaczenie
okropny (np. doświadczenie) = horrible
dotychczasowy (np. przykład, doświadczenie) = foregoing
potworny (np. doświadczenie, wypadek) = ghastly
pouczający (np. doświadczenie) = humbling
inne
idiom
przetrwać (np. trudne doświadczenie życiowe) = make it
inne
czasownik
przysłówek