ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"experience with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "experience with something" po angielsku

experience with something

rzeczownik
  1. doświadczenie z czymś
    I would like to tell you a story about my experience with this application. (Chciałbym opowiedzieć wam historię o moim doświadczeniu z tą aplikacją.)
    He has a little experience with a lot of things. (On ma małe doświadczenie z wieloma rzeczami.)

powered by  eTutor logo