"doświadczenie śmierci" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doświadczenie śmierci" po polsku

"doświadczenie śmierci" — Słownik kolokacji angielskich

  1. near-death przymiotnik + experience rzeczownik = doświadczenie śmierci, doświadczenie bliskiej śmierci
    Bardzo silna kolokacja

    For now, many California leaders feel as if they came through a near-death experience.

death experience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczenie śmierci
  1. death rzeczownik + experience rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Upon this second near death experience Michael loses the power in his hands.