"doświadczenie bliskiej śmierci" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doświadczenie bliskiej śmierci" po polsku

"doświadczenie bliskiej śmierci" — Słownik kolokacji angielskich

  1. near-death przymiotnik + experience rzeczownik = doświadczenie śmierci, doświadczenie bliskiej śmierci
    Bardzo silna kolokacja

    For now, many California leaders feel as if they came through a near-death experience.