"experiencing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "experiencing" po angielsku

experiencing

rzeczownik
 1. doświadczanie, przeżywanie (czegoś)
 2. doznawanie (np. emocji, bólu)
rzeczownik
 1. doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności) [niepoliczalny]
  Do you have any work experience? (Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?)
  She has three years of experience in marketing. (Ona ma trzy lata doświadczenia w marketingu.)
  In this job I have gained lots of experience. (W tej pracy zdobyłem sporo doświadczenia.)
  zobacz także: background
 2. doświadczenie życiowe, wiedza o życiu [niepoliczalny]
  I know from experience that this bus is always late. (Wiem z doświadczenia, że ten autobus jest zawsze spóźniony.)
  In my experience, I know that words can hurt. (Z mojego doświadczenia wiem, że słowa mogą ranić.)
 3. przeżycie, doznanie, doświadczenie, przygoda (zdarzenie) [policzalny]
  $200 is pretty expensive, but I think it will be an experience of a lifetime. ($200 to trochę drogo, ale myślę, że to będzie doświadczenie życia.)
  It was an amazing experience, I want to do it again! (To było niesamowite przeżycie, chcę to zrobić jeszcze raz!)
  zobacz także: adventure

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. doświadczać, przeżywać (coś) [przechodni]
  She experienced a lot of difficulty in obtaining a loan. (Ona doświadczyła sporo trudności przy zaciąganiu pożyczki.)
  It was the best day in my life that I'd ever experienced. (To był najlepszy dzień w moim życiu, jaki kiedykolwiek przeżyłem.)
  Many young people will experience problems at this stage. (Wiele młodych osób doświadczy problemów na tym etapie.)
  I would like to experience something extraordinary. (Chciałbym doświadczyć czegoś wyjątkowego.)
 2. doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [przechodni]
  He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
  You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
  zobacz także: feel

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "experiencing"

rzeczownik
przysłówek
inne
przymiotnik
inne
czasownik