"celowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "celowo" po polsku

celowo

przysłówek
 1. deliberately **
  • umyślnie, celowo, rozmyślnie, specjalnie
   He hadn't done it deliberately. (On nie zrobił tego umyślnie.)
   She has deliberately ignored my note! (Ona celowo zignorowała moją notatkę!)
   You don't think I did that deliberately? (Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo?)
   The jury was not sure whether he killed his mother-in-law deliberately or by accident. (Ława przysięgłych nie była pewna, czy zabił swoją teściową umyślnie czy przypadkowo.)
 2. intentionally *
  • celowo, umyślnie, intencjonalnie
   Yes, I sent her to you intentionally. (Tak, wysłałem ją do ciebie celowo.)
   There was no question that he had done it intentionally. (Nie było wątpliwości, że on zrobił to celowo.)
 3. on purpose
  • celowo, umyślnie, specjalnie
   You did that on purpose! (Zrobiłeś to celowo!)
   He brought us here on purpose. (On przyprowadził nas tutaj celowo.)
   Was it an accident or did he do it on purpose? (Czy to był wypadek, czy też on zrobił to celowo?)
 4. purposely
 5. by design
 6. purposefully  
 7. expressly
 8. expediently
 9. telically
 10. purposively

"celowo" — Słownik kolokacji angielskich

on purpose kolokacja
 1. on przyimek + purpose rzeczownik = celowo, umyślnie, specjalnie
  Bardzo silna kolokacja

  I stop'd here one day on purpose to see them.

  Podobne kolokacje:
by design kolokacja
 1. by przyimek + design rzeczownik = celowo, z zamysłem (np. zrobić coś)
  Bardzo silna kolokacja

  But the program is by design to end in 1992.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo