"z zamysłem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z zamysłem" po polsku — Słownik angielsko-polski

z zamysłem

przysłówek
  1. by design

"z zamysłem" — Słownik kolokacji angielskich

by design kolokacja
  1. by przyimek + design rzeczownik = celowo, z zamysłem (np. zrobić coś)
    Bardzo silna kolokacja

    But the program is by design to end in 1992.

    Podobne kolokacje: