"including design" — Słownik kolokacji angielskich

including design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym projekt
  1. including przyimek + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Current costs for the project, including design, are now over $300,000, without figuring in annual maintenance.

    Podobne kolokacje: