"odjazdowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odjazdowy" po polsku — Słownik angielsko-polski

odjazdowy

przymiotnik
 1. cool ****
 2. snazzy
  • odjazdowy, ekstra, odlotowy informal
   He always dressed in snazzy clothes for his performances. (On zawsze ubierał się w odlotowe ciuchy na swoje występy.)
 3. sick ***
  • super, ekstra, odjazdowy slang
   I went to a party yesterday, it was sick! (Poszedłem wczoraj na imprezę, była ekstra!)
   Your new car is sick. (Twój nowy samochód jest odjazdowy.)
 4. jazzy
 5. happening *
  • odlotowy, odjazdowy slang
   I can tell you what's hip and happening. (Mogę ci powiedzieć, co jest teraz modne i odlotowe.)
 6. hype *
 7. dench
 8. off the hook , także: off the heezy American English slang
 9. jivey
idiom
 1. real gone
przysłówek
 1. peachy

Powiązane zwroty — "odjazdowy"

rzeczownik
odjazd = departure +5 znaczeń
idiom