"sick" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sick" po angielsku

ill , **
sick ***

obrazek do "ill" po polsku Ill Clipart | Clipart Panda - Free Clipart Images
przymiotnik
 1. chory
  I feel ill - I'm going to the doctor. (Czuję się chory - pójdę do lekarza.)
  She certainly looked ill. (Ona z pewnością wyglądała na chorą.)
  Jane's sick, but she won't go home. (Jane jest chora, ale nie pójdzie do domu.)
  I've been sick for the last week. (Byłem chory przez ostatni tydzień.)
  My neighbour is ill with cancer. (Mój sąsiad jest chory na raka.)
  When she was 6, she was sick with malaria. (Kiedy miała 6 lat, była chora na malarię.)
  "Ill" jest słowem używanym częściej w brytyjskiej odmianie języka. Generalnie zazwyczaj odnosi się do bardziej przewlekłych lub poważnych dolegliwości. Często używamy "ill", gdy mówimy o schorzeniach natury medycznej. "Sick" jest mniej formalnym słowem, spotykanym najczęściej w amerykańskiej odmianie angielskiego. Zazwyczaj oznacza mniej poważne, krótkotrwałe choroby, np. chwilowe niedyspozycje.
  link synonim: uncle Dick
  przeciwieństwo: healthy

sick ***

przymiotnik
 1. chory, niesmaczny (np. o pomyśle, dowcipie)
  What a sick idea, I'm not going with you! (Co za chory pomysł, nie idę z wami!)
  I don't want to listen to your sick jokes anymore! (Nie chcę więcej słuchać twoich niesmacznych dowcipów!)
 2. super, ekstra, odjazdowy slang
  I went to a party yesterday, it was sick! (Poszedłem wczoraj na imprezę, była ekstra!)
  Your new car is sick. (Twój nowy samochód jest odjazdowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wymiociny
czasownik
 1. być chorym, chorować
  Are you ill? (Czy jesteś chory?)
  I didn't know he was ill. (Nie wiedziałem, że on był chory.)
  She wasn't really ill at all. (Ona tak naprawdę nie była w ogóle chora.)
  My father is sick. (Mój ojciec jest chory.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "vomit" po polsku
czasownik
 1. wymiotować, pochorować się [nieprzechodni]
  I want to vomit. (Chce mi się wymiotować.)
  Any vomiting or diarrhea? (Czy pojawiły się wymioty albo biegunka?)
  Jane suddenly vomited. (Jane nagle zwymiotowała.)
  He felt sick, as if he was going to throw up. (Było mu niedobrze, jakby miał zwymiotować.)
  I think I'm going to be sick. (Myślę, że będę wymiotował.)
  You'll be sick if you eat any more of that fish! (Pochorujesz się jeśli zjesz jeszcze trochę tej ryby!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. chorzy, ludzie chorzy

Powiązane zwroty — "sick"

inne
idiom
czasownik
rzeczownik
przymiotnik
kolokacje