BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zachorować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachorować" po polsku

zachorować

 1. become ill British English , fall ill British English , get sick American English * , be taken ill , be taken sick , fall sick  
czasownik
 1. get *****
  • zachorować, mieć jakąś dolegliwość [TRANSITIVE]
   I've got a headache. (Boli mnie głowa.)
   Sue got flu when she was in the mountains. (Sue zachorowała na grypę, kiedy była w górach.)
   I hope I won't get food poisoning on my wedding day. (Mam nadzieję, że nie zachoruję na zatrucie pokarmowe w dniu mojego ślubu.)
 2. sicken
 3. get ill  
  I wear a hat and a scarf, because I don't want to get ill. (Zakładam czapkę i szalik, bo nie chcę zachorować.)
  I got ill last week and I didn't go to school. (Zachorowałem w zeszłym tygodniu i nie poszedłem do szkoły.)
 4. pick up a bug
idiom
 1. take sick  
 2. take ill   informal
 1. catch a disease   informal

"zachorować" — Słownik kolokacji angielskich

become ill kolokacja
 1. become czasownik + ill przymiotnik = zachorować
  Bardzo silna kolokacja

  After the war the king became ill and died in 1952.

  Podobne kolokacje:
fall sick kolokacja
 1. fall czasownik + sick przymiotnik = zachorować
  Bardzo silna kolokacja

  They had fallen sick for far longer than the others.

  Podobne kolokacje:
fall ill kolokacja
 1. fall czasownik + ill przymiotnik = zachorować
  Bardzo silna kolokacja

  He fell seriously ill and died on November 10, 1805.

  Podobne kolokacje:
get sick kolokacja
 1. get czasownik + sick przymiotnik = zachorować
  Silna kolokacja

  But the next month, James got sick, and could not go to day care.

  Podobne kolokacje:
take sick kolokacja
 1. take czasownik + sick przymiotnik = zachorować
  Zwykła kolokacja

  The reason is I was taken sick a month since today.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo