TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"fall" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fall czasownik

fall + rzeczownik
Kolokacji: 10
fall off one's horse • fall off one's chair • fall off a cliff • fall down the stairs • fall off one's bike • ...
czasownik + fall
Kolokacji: 36
start falling • keep falling • begin falling • cause to fall • stop falling • avoid falling • begin to fall • tend to fall • start to fall • ...
fall + przyimek
Kolokacji: 78
fall into • fall off • fall down • fall under • fall within • fall below • fall through • fall upon • fall behind • fall onto • fall across • ...
fall + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 258
fall apart • fall silent • fall short • fall away • fall behind • fall sharply • fall further • fall flat • fall forward • fall open • eventually fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
1. fall apart = rozpadać się, kończyć się fall apart
2. fall away = opadać (w dół) fall away
3. fall silent = zamilknąć, umilknąć, zamierać (przestać mówić, hałasować) fall silent
4. fall short = nie wystarczać fall short
5. fall behind = pozostawać w tyle, zwalniać kroku fall behind
8. fall forward = spadnij do przodu fall forward
11. fall heavily = spadnij ciężko fall heavily
12. fall flat = nie wypalić (np. o żarcie, przedstawieniu) fall flat
13. fall open = otworzyć się fall open
15. finally fall = w końcu spadnij finally fall
17. fall through = nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić fall through
19. fall slightly = spadnij nieznacznie fall slightly
23. fall instantly = spadnij natychmiast fall instantly
28. fall sick = zachorować fall sick
  • They had fallen sick for far longer than the others.
  • Perhaps not, but he might fall sick, slow her up.
  • What will happen to the business if you fall sick or die?
  • No one can ever be sure that he or she might not suddenly fall sick.
  • We should've known better, but the men began to fall sick.
  • One day I fell sick in the middle of the road.
  • At the end of the 1990s his mother fell sick with cancer.
  • We'll have that over with before any of us fall sick.
  • A few days ago one of the inside men fell sick.
  • Then she fell sick and died in a matter of days.
29. fall unconscious = strać przytomność fall unconscious
33. fall ill = zachorować fall ill
34. slowly fall = wolno spadnij slowly fall
35. fall dead = spadać zmarły fall dead
36. actually fall = faktycznie spadnij actually fall
37. simply fall = po prostu spadnij simply fall
38. fall easily = spadnij łatwo fall easily
39. fall right = upadek prawo fall right
42. later fall = później spadnij later fall
43. fall low = upadek niski fall low
46. fall directly = spadnij bezpośrednio fall directly
47. fall deeply = spadnij głęboko fall deeply
49. fall madly = spadnij nieprzytomnie fall madly
51. fall headlong = upadnij głową do przodu fall headlong
52. fall once = spadnij raz fall once
53. fall largely = spadnij w dużej mierze fall largely
58. fall quiet = zamilknij fall quiet
59. fall gently = spadnij łagodnie fall gently
60. fall twice = spadnij dwa razy fall twice
61. promptly fall = natychmiast spadnij promptly fall
63. fall asleep = zasnąć, zapaść w sen, zasypiać fall asleep
64. fall free = spadać wolny fall free
66. fall vacant = zwolnić się (o stanowisku pracy) fall vacant
67. fall abruptly = spadnij nagle fall abruptly
68. literally fall = dosłownie spadnij literally fall
69. fall softly = spadnij łagodnie fall softly
70. fall pregnant = zachodzić w ciążę w ciąży fall pregnant
72. fall due = przypadać do zapłaty, być płatnym fall due
74. fall incomplete = spadać niedokończony fall incomplete
75. fall entirely = spadnij całkowicie fall entirely
77. fall awkwardly = spadnij niezgrabnie fall awkwardly
78. fall harmlessly = spadnij niegroźnie fall harmlessly
79. fall mainly = spadnij głównie fall mainly
80. fall neatly = spadnij schludnie fall neatly
81. clearly fall = najwyraźniej spadnij clearly fall
82. unexpectedly fall = niespodziewanie spadnij unexpectedly fall
83. frequently fall = często spadaj frequently fall
84. fall hopelessly = spadnij beznadziejnie fall hopelessly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.