"fall instantly" — Słownik kolokacji angielskich

fall instantly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadnij natychmiast
  1. fall czasownik + instantly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They instantly fall in love again and run off together.

powered by  eTutor logo