"somehow fallen" — Słownik kolokacji angielskich

somehow fallen kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow fall
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś spadły
  1. fall czasownik + somehow przysłówek
    Luźna kolokacja

    That even if the Committee somehow fell, he would never be able to come home again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo