"somehow fall" — Słownik kolokacji angielskich

somehow fall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś spadnij
  1. fall czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    That even if the Committee somehow fell, he would never be able to come home again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo