"literally fall" — Słownik kolokacji angielskich

literally fall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie spadnij
  1. fall czasownik + literally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "Then I literally fell to the floor," she said recently.

powered by  eTutor logo