ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"literally mean" — Słownik kolokacji angielskich

literally mean kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie oznaczaj
  1. mean czasownik + literally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I mean literally, he might show up three days out of the work week, sometimes less.

powered by  eTutor logo