"fallen together" — Słownik kolokacji angielskich

fallen together kolokacja
Popularniejsza odmiana: fall together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadły razem
  1. fall czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They fall together from a high window into the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo