"fall together" — Słownik kolokacji angielskich

fall together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadnij razem
  1. fall czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They fall together from a high window into the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo